Ikeda Hiroshi, Shihan

En page Shihan, bien sûr...